Bảng mã lỗi biến tần mitsubishi

Bảng mã lỗi biến tần mitsubishi

Bảng mã lỗi biến tần mitsubishi

Bài viết chia sẻ về Bảng mã lỗi biến tần mitsubishi và cách khắc phục khi dùng biến tần mitsubishi

OC: OVERCURENT (Biến tần Mitsubishi bị lỗi quá dòng)
OV: OVERVOLTAGE (Biến tần Mitsubishi bị lỗi quá áp)
OH: OVER HEATING (Biến tần Mitsubishi bị lỗi quá nhiệt)
UVT: Undervoltage protection (Bảo vệ thấp áp)
LU: LOW VOLTAGE (Biến tần Mitsubishi bị lỗi điện áp thấp)
OL: OVER LOAD (Biến tần Mitsubishi bị lỗi quá tải)
EF: EXTERNAL FAULT (Biến tần Mitsubishi bị lỗi mở rộng)
GF: GROUND FAULT (Biến tần Mitsubishi bị lỗi chập mass)
CE: COMMUNICATION EROR (Biến tần Mitsubishi bị lỗi giao tiếp)
PE: Parameter error (Biến tần Mitsubishi bị cài đặt lỗi)
E6, E7: CPU error (Biến tần Mitsubishi bị lỗi CPU)
FN: FAN FAULT (Biến tần Mitsubishi bị lỗi quạt)

Khi xuất hiện các lỗi báo trên mặt đồng hồ cần đánh giá khoanh vùng chính xác để tránh gây ra sự cố

Chúng tôi là nhà cung cấp Biến tần Mitsubishi chính hãng, các dòng biến tần và thiết bị chúng tôi cung cấp có các chứng từ xuất xứ đầy đủ, thiết bị được bảo hành theo đúng qui định của nhà sản xuất.


Biến tần Mitsubishi A800

Biến tần Mitsubishi F800

Biến tần Mitsubishi E800

Biến tần Mitsubishi E700

Biến tần Mitsubishi D700

Quay lại mục Biến tần

Quay lại mục Biến tần Mitsubishi

Tham khảo thêm các sản phẩm khác tại đây